Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD je primářem Urologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Je předsedou Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti a členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností. Je členem redakčích rad časopisů Česká urologie a Urologické listy. Mezi oblasti jeho zájmu patří především uroonkologie, problematika mikčních poruch a inkontinence a problematika transplantací ledvin.„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Europa UOMO je jedinečnou platformou ke hledání cest a prostředků ke zlepšení kvality života pacientů s karcinomem prostaty a jejich blízkých. Slouží k rozšiřování a výměně nových informací o karcinomu prostaty, které jsou skutečně vědecky ověřené a rovněž významným způsobem podporuje věřejné povědomí o této chorobě – v současné době nejčastějším maligním onemocnění u mužů. Jedním z jejích hlavních cílů je rozvoj toho, co současná medicínská praxe prosazuje nevíce - multidisciplinárního přístupu k diagnostice a léčbě karcinomu prostaty.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE