Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno Lékařskou fakultu v Brně ukončil v roce 1985. Od roku 2000 je primářem, resp. od roku 2007 přednostou nově založené Kliniky radiační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavě. Je držitelem atestací z radiační a klinické onkologie. Habilitován byl v r. 2003 a profesuru získal v r. 2008. Publikoval celkem 212 odborných prací. Je autorem 6 samostatných monografií. V současné době je předsedou Akreditační komise MZ pro radiační onkologii a členem mezinárodní odborné společnosti European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).
www.mou.cz
„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Má kladná odpověď na spolupráci při přípravě odborných programů pro českou verzi Europa UOMO vychází z úspěšné spolupráce nad programem Preventio, který je zaměřen na léčbu zhoubného nádoru prostaty. Myslím, že i laická veřejnost (opravdu jen „laická ?“) chce mít k dispozici souhrnné informace o jednotlivých otázkách urologické onkologie. Jsem rád, že svými texty a přednáškami mohu přispět k zlepšení znalostí zájemců o tuto problematiku.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE