Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., narozen v roce 1967. Od roku 2002 přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň, která zajišťuje veškerou urologickou péči pro celý Plzeňský kraj, tedy asi 550 tisíc obyvatel. Věnuje se urologii v celé její šíři se zaměřením na uronkologickou a laparoskopickou operativu. Vědecky se zaměřuje zejména na problematiku nádorů ledvin. Věnuje se pregraduální i postgraduální výuce na LF UK Plzeň. Pravidelně publikuje i přednáší doma i v zahraničí. Šéfredaktor časopisu Česká urologie. Člen evropské skupiny (při EAU) tvořící doporučené postupy u nádorů ledvin, člen akreditační komise pro urologii na MZ ČR, předseda revizní komise ČUS, člen akademického senátu LF UK Plzeň, člen etické komise FN Plzeň. http://www.fnplzen.cz/data/prac/Bory/urol/index.html
„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Rakovina prostaty je od roku 2005 "jedničkou" mezi zhoubnými nádory u mužů, předběhl i rakovinu plic. Ročně rakovinou prostaty onemocnění v ČR téměř 5 tis. mužů. Její diagnostika i léčba je poměrně složitá (někdy stačí pouhé sledování, někdy lze léčbu i odložit, u radikální léčby je na výběr několik druhů operační léčby, různé druhy ozařování atd.). Pacient musí být poměrně dobře informován, aby si byl za pomocí lékaře schopen vybrat optimální formu léčby. Pevně věřím, že Europa Uomo pomůže mužům orientovat se v problematice díky seriózním a přehledným informacím a pomůže jim v nelehkém boji s chorobou i s následky léčby.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE