Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D (59 let) pracuje přes 30 let v oblasti laboratorní diagnostiky. Jeho specializací jsou imunoanalytická stanovení biologicky významných látek (hgormonů, nádrových merkerů, léků apod.). Je vedoucím Centra laboratorní diagnostky ve FN v Ostravě. Vyučuje lékařskou a klinickou biochemii na Fakultě zdravotnických studii Ostravské univerzity.

„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Laboratorní diagnostika spolu s klinickým vyšetřením má zásadní význam jak pro časnou diagnostiku, tak léčbu karcinomu prostaty. Vedle zkladního markeru PSA (prostatického specifického antigénu) jsou zkoumány možnosti zlepšení senzitivity a specifity diagnostiky karcinovu prostaty pomocí dalších markerů, včetně metod molekulárně genetických. Mým cílem je podávat informace, jak odborné veřejnosti, tak pacientům v této oblasti, čemuž webová stránka Europa UOMO výrazně slouží.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE