Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

MUDr. Ivan Anděl

Urologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Ve vzniku webové stránky vidím velkou pomoc pacientům i nám, lékařům. Péče o pacienta vybaveného důvěryhodnými informacemi o jeho onemocnění je snadnější a účelnější. Prospěšné je vysvětlení základních medicínských pojmů, stejně tak možnost přečíst si lékařskou prezentaci. Tvůrci webu (Urologická klinika FN Brno) jsou zárukou opravdu aktuálních odborných informací „up to date“.


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE