Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Registrace pracoviště:


Odpovězte, prosím, na níže uvedené otázky:

Kolik pacientů ošetříte ve Vaší ambulanci s diagnózou karcinom prostaty průměrně měsíčně (kolik z toho s nádorem ohraničeným/lokálně pokročilým a kolik s diseminovaným)?

Odběr PSA provádíte ve Vašem zařízení či požadujete, aby si výsledek pacient již přinesl?

Navrhujete preventivní vyšetření u asymptomatických pacientů? Pokud ano v jakém věku doporučujete zahájení a kdy ukončení?

Dle čeho se řídíte při indikaci k biopsii prostaty a které hodnoty považujete za podezřelé a indikační?

Provádíte biopsii pod sonografickou kontrolou TRUS a kolik odebíráte průměrně vzorků?

Kam odesíláte vzorky k histopatologickému posouzení?

U pacienta s lokalizovaným/lokálně pokročilým onemocněním indikovaným ke kurativní léčbě kam odesíláte pacienta k radikálnímu operačnímu řešení a kam k radioterapii? Jaký radikální operační přístup a jakou formu radioterapie preferujete a doporučujete?

Nasazujete neoadjuvantní hormonální léčbu u pacienta před radikální operací? Nasazujete neoadjuvantní hormonální léčbu u pacienta před ozářením? Indikujete adjuvantní hormonální léčbu po radikální operaci/ozáření?

V případě indikace hormonální léčby u diseminovaného onemocnění, jakou formu volíte?

V případě diseminace onemocnění do skeletu podáváte bisfosfonáty na Vašem pracovišti (pokud ano tak které)? Pokud nepodáváte, kam pacienta k této léčbě odesíláte?The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE