Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Pracoviště:

Urologická klinika FN Ostrava LF

Registrováno osob: 1


Doc. MUDr. Krhut Jan Ph.D.
Pracoviště: Urologická klinika FN Ostrava LF
Adresa: 17. listopadu 1790, 70852, Ostrava - Poruba

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE