Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Registrováno osob: 1


Doc. MUDr. Grill Robert Ph.D.
Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa: Šrobárova 1150/50, 10034, Praha 10

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE