Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Pracoviště:

Urologická klinika FN Motol 2. LF UK

Registrováno osob: 2


prof. MUDr. Babjuk Marek CSc.
Pracoviště: Urologická klinika FN Motol 2. LF UK
Adresa: V Úvalu 84, 15006, Praha 5

prof. MUDr. Babjuk Marek CSc.
Pracoviště: Urologická klinika FN Motol 2. LF UK
Adresa: V Úvalu 84, 15006, Praha 5

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE