Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Pracoviště:

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Registrováno osob: 2


prof. MUDr. Hanuš Tomáš DrSc.
Pracoviště: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Adresa: Ke Karlovu 6, 12800, Praha 2

prof. MUDr. Hanuš Tomáš DrSc.
Pracoviště: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Adresa: Ke Karlovu 6, 12800, Praha 2

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE