Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:Partner stránky:

Vyberte v interaktivní mapě nejbližší urologické pracoviště:


Registrace nového pracoviště
Hlavní město Praha

Doc. MUDr. Grill Robert Ph.D.
Pracoviště: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa: Šrobárova 1150/50, 10034, Praha 10

MUDr Všetička Jaroslav PhD
Pracoviště: Urologické oddělení Jablonec nad NIsou
Adresa: Nemocniční 15 15, 460 01, Jablonec nad Nisou

Doc. MUDr. Zachoval Roman Ph.D.
Pracoviště: Urologické oddělení - Thomayerova nemocnice
Adresa: Vídeňská 800, 14059, Praha - 4

prof. MUDr. Babjuk Marek CSc.
Pracoviště: Urologická klinika FN Motol 2. LF UK
Adresa: V Úvalu 84, 15006, Praha 5

prof. MUDr. Hanuš Tomáš DrSc.
Pracoviště: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Adresa: Ke Karlovu 6, 12800, Praha 2

The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE