Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Vítejte na webu Europa UOMO CZ

Vážení návštěvníci, vítáme vás na nových stránkách občanského sdružení Europa UOMO CZ.

Občanské sdružení Europa UOMO CZ, které sídlí na Urologické klinice Fakultní nemocnice Brno, je od roku 2008 českou odnoží Evropské koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO. K naplňování záměrů koalice se hlásí pacienti s tímto onemocněním již z 24 evropských zemí. V rámci aktivit koalice se zaměřují na co nejširší veřejnou informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých. Svou různorodou činností chce česká součást koalice pomáhat postiženým pacientům a jejich blízkým nalézat odpovědi na mnohé otázky, které se vynoří v okamžiku, kdy se pacient (a následně i jeho blízcí) náhle dozví neblahou diagnózu. Europa UOMO CZ hodlá usilovat o to, aby v pocitu zhrouceného světa uměli najít východiska k dalšímu poučenému životu. Fakt, že se nelehkého úkolu ujali i samotní pacienti, je velmi významný pro každého nového pacienta s tímto onemocněním. Nejen pro záblesk příslibu v momentálním pocitu beznaděje, ale i pro poznání rozličných možností zcela nové životní etapy. Je velmi důležité vědět, že na takto nečekaně pojmenovanou nepřízeň osudu není člověk sám.

Pacienty s rakovinou prostaty, jejich blízké, ale i stoupence hnutí v České republice, pokud uvážlivě seznají, že mohou podporovat aktivity a cíle hnutí, zveme ke vzájemně prospěšné spolupráci. Webové stránky Europa UOMO CZ jsou k dispozici vám všem.

V rámci zkvalitnění a rozšíření služeb jsme přidali odkazy Poruchy erekce a Potíže s udržením moči, které budeme dále aktualizovat. Všechny podstránky, které jste nacházeli na původní verzi, naleznete nyní v odkazu Onemocnění prostaty.

Věříme, že naše snaha o co nejkomplexnější informace bude pro vás přínosem.

Inzerce:
The European Prostate Cancer Coalition


© 2019 Forinel Trading SE